De Europese Commissie is bezig met het voorstellen van nieuwe straffen voor cybercriminaliteit met cryptocurrencies.

In een persbericht van gisteren, schetste de uitvoerende macht van de Europese Unie de intentie om een ​​nieuwe richtlijn te introduceren die zich richt op digitale misdaden, onder verwijzing naar recente ransomware-aanvallen in de regio en in het buitenland. Een deel van dat plan zou de oprichting van een Europees cyberbeveiligingsagentschap met zich meebrengen om dergelijke inspanningen te stimuleren.

Het voorstel bevat een plan om straffen uit te breiden voor degenen die betrokken zijn bij gerelateerde cybercriminaliteit, inclusief ransomware-aanvallen.

De commissie zei:

"De voorgestelde richtlijn zal het vermogen van rechtshandhavingsinstanties om deze vorm van criminaliteit aan te pakken vergroten door de reikwijdte van de strafbare feiten met betrekking tot informatiesystemen uit te breiden tot alle betalingstransacties, inclusief transacties via virtuele valuta. "

Dat het leiderschap van de EU in deze richting zou evolueren, is misschien niet verrassend gezien eerdere stappen om de startups van cryptocurrency van het blok nauwkeuriger te reguleren.

Verder kunnen mogelijke wijzigingen in EU-regelgeving met betrekking tot cryptocurrencies verder gaan dan misdaden met ransomware, blijkt uit extra openbare documenten. In een aparte uitgave waarin "niet-contante betalingsfraude" in de EU wordt geschetst, zeiden ambtenaren dat de bestaande statuten niet zijn toegerust om misdaden met betrekking tot de technologie te verantwoorden.

"De huidige regels voor de criminalisering van niet-contante betalingsfraude zijn uiteengezet in Kaderbesluit 2001/413 / JBZ van de Raad uit 2001," staat in het document. "Het is duidelijk geworden dat deze regels niet langer overeenkomen met de huidige realiteiten en houden zich onvoldoende bezig met nieuwe uitdagingen en technologische ontwikkelingen zoals virtuele valuta en mobiele betalingen. "

EU-vlaggen afbeelding via Shutterstock