Jacek Czarnecki is advocaat bij het advocatenkantoor Wardynski & Partners in Warschau, waar hij zich specialiseert in onder andere FinTech, digitale valuta's en blockchain.

In dit opiniestuk bespreekt Czarnecki een nieuw voorstel in de Europese Unie gericht op terrorismefinanciering en de mogelijk grotere implicaties daarvan voor de blockchainsector.

De Europese Commissie heeft deze week een wetgevingsvoorstel aangenomen om virtuele deviezenuitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonneingen onder de EU-antiwitwasrichtlijn te brengen.

Deze stap had moeten worden verwacht, aangezien het duidelijk was dat de Europese Commissie wilde dat het regelgevingskader voor AML werd uitgebreid. Het belang van de voorgestelde wetten kan echter nog steeds verder gaan dan de AML-voorschriften.

Wellicht de meest verstrekkende gevolgen kunnen worden veroorzaakt door de invoering van een wettelijke definitie van "virtuele valuta's", de eerste onder de EU-wetgeving.

Volgens het voorstel betekent "virtuele valuta":

"... een digitale weergave van waarde die niet is uitgegeven door een centrale bank of een openbare autoriteit, noch noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een fiat-valuta, maar wordt aanvaard door natuurlijke of rechtspersonen als betaalmiddel en kunnen elektronisch worden overgedragen, opgeslagen of verhandeld. "

Deze definitie is breed en ook technologisch neutraal (theoretisch niet beperkt tot cryptocurrencies zoals bitcoin).

Verder zijn er twee hoofdonderdelen: een breed concept van een "digitale representatie van waarde" die niet door een overheidsinstantie is uitgegeven, en de eis dat het als betaalmiddel wordt geaccepteerd (zonder te specificeren welke schaal voldoende zal zijn) en heeft een elektronische vorm.

Het lijkt erop dat, hoewel de definitie breed is, er twijfels kunnen rijzen over hoe cryptocurrencies zoals ether, de inheemse valuta op de etherische blockchain, moeten worden behandeld. Ethers worden bijvoorbeeld op beurzen verhandeld, maar zijn zelden een betaalmiddel.

Vanaf 1 januari 2017 moet de definitie worden opgenomen in de relevante AML-wetgeving van alle lidstaten. In veel van deze landen zal het de eerste keer zijn dat cryptocurrency onder de wet valt.

Hoewel de definitie rechtstreeks van toepassing is in de AML-regelgeving, is het waarschijnlijk dat dit andere wetten zal beïnvloeden.

Dit betekent dat de introductie van de definitie van "virtuele valuta" potentieel een anker kan zijn in de rechtsstelsels van de EU-landen. Rechtbanken en overheidsinstanties hoeven niet langer hun eigen definitie te interpreteren (soms afgestemd op specifieke doelen), maar moeten op zijn minst rekening houden met de wettelijke definitie die in de AML-wetgeving is opgenomen.

Toch zou het een nuttig instrument kunnen blijken voor de nationale financiële regelgevers of belastingautoriteiten, die tot nu toe geen ankerpunt in de wet hadden.Nu zullen ze in staat zijn om een ​​gevestigde definitie te gebruiken.

Of dit er een is die de tand des tijds zal doorstaan, of de technologie in staat stelt om te groeien en te concurreren in de regio, valt nog af te wachten.

Euro-afbeelding via Shutterstock